centerrr_supermarkt_vullen

Bij Centerrr ontdekken we bijna dagelijkse nieuwe mogelijkheden op het gebied van zorg en ondernemerschap. Innovaties op dit terrein staan veelal nog in de kinderschoenen en wij nemen hierin graag een leidende rol. Hier doen we alvast enkele suggesties, wilt u met ons van gedachte wisselen? We horen graag van u.

 

WMO-diensten
Hét antwoord op bezuinigingen in de WMO: laat meewerkers van Centerrr taken uitvoeren bij mensen met een WMO-indicatie. In overleg met uw gemeente kunnen mensen van onze bezorgdienst diverse werkzaamheden rondom huis uitvoeren.

 

 

Bezorgdienst
De activiteiten van onze bezorgdienst willen we verder uitbreiden. Door de boodschappen te bezorgen bij mensen thuis, kunnen wij extra leerwerkplekken creëren. Perfect te realiseren in samenspraak met zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en gemeenten.

 

Kerstpakketten
We leveren vanuit onze winkels kerstpakketten op maat. Zo toont u uw maatschappelijk betrokken gezicht, uw medewerkers en relaties genieten van overheerlijke producten.

 

PDC (Persoonlijk Distributie Centrum)
Centerrr onderneemt aan de maatschappelijke kant van de economie. Wij doen dat door het zoeken naar combinaties waarin ingewikkelde vraagstukken op het gebied van integratie, werk, dagbesteding en lokale versterking, kunnen worden opgelost.

 

Op dit moment beheren we projecten op het gebied van ontstedelijking, leefbaarheid, werk en dagbesteding. Het koppelen van meerdere vraagstukken tot mooie oplossingen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan het leef- en werkklimaat van inwoners, zorgvragers en lokale behoeften.

 

Centerrr heeft, onder andere, een aantal buurtsupers in exploitatie waar mensen met een beperking een zinvolle dag beleven maar waar ook mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt een re-integratietraject kunnen volgen. Dit in combinatie met invulling van een winkelbehoefte in krimpgemeenten stemt een heel aantal gemeenten al enige tijd tot zeer tevreden partners van Centerrr.

 

Zo hebben we in het kader van de vooraanstaande bezuinigingen in de WMO, een nieuw concept ontwikkelt waarin we een meervoud aan combinaties kunnen maken en waarbij de dienstverlening door gemeenten aan haar burgers, kan verbeteren. Het genereren van majeure bezuiniging is hier een voordelige bijkomst.

 

Dit nieuwste concept voor gemeenten willen we u hier graag toelichten:

Binnen de WMO indicatie huishoudelijke verzorging, zit de taakstelling “boodschappen doen”. Wij hebben uit ervaring kunnen opmaken dat de waarde van dit onderdeel binnen de indicatiestelling varieert tussen de 9 en 23 euro. De ene gemeente rekent een half uur, in de interne vaststelling, de andere een uur. Wij weten vanuit de samenwerking met thuiszorgaanbieders dat het de activiteiten op zich, op of rond een uur uitkomt. Ervaring leert dat ongeveer 35% van de indicaties, dit component in zich draagt.

 

Indien de gemeente, deze factor uit de indicatiestelling haalt en doorzet naar een door Centerrr op te richten PDC (Persoonlijk Distributie Centrum) kan de waarde hiervan gehalveerd worden. Wij hebben berekend dat de distributiekosten op 5 euro kunnen worden beperkt. Hierin ligt een potentieel van 50% bezuiniging op dit ene component.

 

Het PDC wordt volledig aangestuurd door Centerrr in samenwerking met het UWV en de gemeentelijke sociale dienst. De volledige bezetting kan namelijk, zoals wij dat in onze overige werklocaties ook doen, geschieden als werktrajecten, integratietrajecten en dagbesteding. Centerrr zorgt voor ontwikkeling van het PDC als instrumentarium en voor alle meewerktrajecten. De ondersteuning van hen die doorgeleid moeten worden naar de arbeidsmarkt cq. een zinvolle dag moeten kunnen beleven is bij onze pedagogische en ondersteunende medewerkers in goede en vertrouwde handen.

 

Het uitgangspunt van de dienstverlening is een bezorging van de weekboodschappen achter de voordeur, in de keuken. De cliënten kunnen zelf keuzes maken op prijsniveau en op kwaliteitniveau. Voor de belevering hebben we reeds een centrale overeenkomst met De Spar gesloten, die voor ons inkoopt via inkoopcombinatie de Superunie.

 

Wat kan dit voor uw gemeente betekenen?

Centerrr kan in uw regio een PDC opstarten, waarvan het model reeds is uitgewerkt en een kosten/baten analyse eenvoudig is op te stellen. De benodigde partijen zijn de gemeentelijke sociale dienst i.c.m. UWV, het WMO loket waar de indicaties worden opgesteld en EZ voor de feitelijke totstandkoming.

 

De leer/werktrajecten komen onder gezamenlijke begeleiding tot stand, de aansturing op het operationele deel van de activiteit en de ondersteunende begeleiding komt voor rekening van Centerrr. De uitnutting van het PDC voor andere bezorgdiensten en distributiebedrijven zal na de opstartfase van 6 maanden eveneens voor rekening van onze medewerkers komen, alwaar we vanzelfsprekend graag het netwerk van EZ gebruiken.

 

Uiteindelijk is het systeem minimaal kostenneutraal en levert het een forse maatschappelijke bijdrage aan, zowel, de aanbod- als vraagzijde.

 

Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid om bovenstaande aan u toe te lichten en kunnen u gelijktijdig een eerste analyse van het kosten/baten model laten zien, zoals dat voor uw gemeente zou moeten kunnen worden gerealiseerd.