centerrr_supermarkt_groente

PGB en AWBZ-geïndiceerde zorg
Centerrr biedt een serieus alternatief voor dagbestedingsactiviteiten bij zorginstellingen. Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) of AWBZ-indicatie kunnen bij Centerrr aan de slag in een reguliere werkomgeving. We noemen ze ‘meewerkers’.

 

Individueel maatwerk
Iemand met een indicatie van het CIZ heeft een bijzondere werkvloer nodig. Centerrr biedt leerwerkplaatsen en dagbestedingsplaatsen voor een grote diversiteit mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Centraal hierbij staan de meewerkers en hun individuele traject. Samen met de lokale bedrijfsleider en de eigen pedagoog van Centerrr stelt elke meewerker zijn eigen doelen vast. Doelstellingen variëren van het eigen maken van hele concrete taken tot handhaving van een behaald niveau

Vijf leerwerkplekken per supermarkt
Per supermarkt voegen we steeds twee tot maximaal drie meewerkers toe aan de reguliere medewerkers. Inclusief meewerkers in de bezorgdienst is er in totaal plaats voor maximaal vijf leerwerkplekken. Alle meewerkers mogen rekenen op bijna individuele ondersteuning en aandacht van een persoonlijk begeleider.

 

Open communicatie
Centerrr is een open organisatie, met korte lijnen zowel richting meewerkers als budgetbeheerders en opdrachtgevers. Sommige gemeenten hebben de uitvoering van de AWBZ neergelegd bij de HR-afdeling van een SW-bedrijf. Zelf bieden we geen sociale werkvoorzieningsplaatsen, maar we schakelen net zo makkelijk met SW-bedrijven als elke andere opdrachtgever.