Wil je werken in een dynamisch, klein en vooral gezellig team? Kijk dan voor openstaande vacatures binnen Centerrr. Om je alvast een beeld te geven wat Centerrr van haar medewerkers vraagt in de verschillende functies geven wij hieronder een kort overzicht in de functieprofielen.

Alle voorkomende winkelwerkzaamheden waaronder:

 • Nastreven bedrijfsvisie van Centerrr.
 • Vracht verwerking, restanten aanvullen.
 • Signaleren en melden van hiaten in assortiment.
 • Bestellen van producten.
 • Mede bevorderen van presentatie en verkoop van artikelen.
 • Verkopen en adviseren van producten aan klanten.
 • Toezien op en te woord staan van klanten in de winkel, uit oogpunt van serviceverlening

en veiligheid.

 • Aansturen en aanspreken van meewerkers.
 • Bedienen van de kassa, zodanig dat gekochte artikelen op de correcte wijze worden

afgerekend.

 • Bedrijfsklaar maken van de kassa, aanvullen en controle wisselgeld, verwerken op de

juiste wijze in de kasopmaak.

 • Opvolgen van kassa instructies, zoals houden aan voorschriften voor verkoop van alcohol

en rookwaren.

 • In overleg met leidinggevende verantwoording dragen voor openen en sluiten van de winkel
 • Melden van afwijkende situaties of bijzonderheden.
 • Op tijd aanleveren van gevraagde bedrijfsgegevens naar hoofdkantoor.

Alle bovengenoemde werkzaamheden van functie verkoopmedewerker met toevoeging van:

 • Een bijdrage leveren aan de vereiste administratieve werkzaamheden.
 • Op tijd en correct aanleveren van alle gevraagde gegevens voor het hoofdkantoor.
 • Een bijdrage leveren aan het realiseren van winkeldoelstellingen m.b.t. productiviteit,

kwaliteit, omzet en kostenbeheersing.

 • Aanwijzingen, actieve begeleiding en vaktechnische ondersteuning bieden aan

meewerkers.

 • Verzorgen van optimale personeelsbezetting.
 • Plannen en verdelen van werkzaamheden.
 • Bespreken van zaken, zoals wijzigingen in prijzen en assortiment, bestellingen i.v.m.

feestdagen en acties, leveranciers e.d. met leidinggevende.

 • Stimuleren goede onderlinge communicatie en samenwerking.
 • Motiveren en begeleiden van medewerkers en meewerkers.

Alle bovengenoemde werkzaamheden van functie winkelassistente met toevoeging van:

 • (Tijdelijke) Overname verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider bij afwezigheid van

bedrijfsleider.

Bedrijfsleider:

Alle bovengenoemde werkzaamheden van de functie assistent bedrijfsleider met toevoeging van:

 • Toezicht houden en ondersteuning bieden met dagelijkse werkzaamheden.
 • Actief begeleiden van verzuim en toezien op arbeidsomstandigheden.
 • Exploiteren van de winkel zodanig dat voldaan wordt aan de omzet- en kostendoelen.
 • Beheren van goede staat van de winkel, gebouw en bedrijfsmiddelen.

We bieden binnen al onze locaties dagbesteding, toch verschilt het per locatie welke functie je vervult. De belangrijkste capaciteiten die wij graag bij onze medewerkers zien zijn:

 • Je hebt een relevante zorgdiploma op minimaal niveau 3 of je bent in opleiding om deze te behalen.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je kunt snel schakelen in situaties.
 • Je kunt competent gericht kijken
 • Je bent flexibel inzetbaar.
 • Je bent verantwoordelijk voor het tijdig signaleren van zorgbehoeften en wensen van de meewerker, zowel individueel maar ook t.o.v. het groepsbelang.
 • Je probeert nieuwe meewerkers te werven voor zowel jouw eigen dagbestedingsgroep als voor andere Bv’s van Centerrr, hierin onderhoudt je, indien nodig, contact met gemeentes en/of zorginstellingen.
 • Je draagt zorg voor het tijdig opstellen en bijstellen van het zorgplan.
 • Je zorgt voor een gestructureerde dag invulling van jouw meewerkers.
 • Gedurende de dag biedt je actief begeleiding bij het uitvoeren van de taken.
 • Je ben bereid om, binnen redelijke reisafstand, incidenteel je in te zetten voor werkzaamheden op andere locaties.
 • Je hebt vakkennis op het gebied van bloembinden en het maken van rouwwerk
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent efficiënt en kunt snel schakelen
 • Je bent flexibel qua werktijden
 • Je kunt, indien nodig, extra werken (bijvoorbeeld in voorbereiding van de feestdagen)
 • Je draagt zorg voor de in- en verkoop van bloemen en planten.
 • Je zorgt dat de bloemen en planten tijdig in de winkels van Centerrr zijn.
 • Je bent een verlengstuk van de Centerrr winkels, dit betekend dat je actief meedenkt in processen en je biedt elkaar hulp bij het uitvoeren van de taken.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroepen van onze meewerkers en biedt begeleiding tijdens het uitvoeren van taken.
 • Je ben bereid om, binnen redelijke reisafstand, incidenteel je in te zetten voor werkzaamheden op andere locaties.

 

Sollicitatieprocedure:

Wanneer wij openstaande vacatures hebben zullen wij deze op onze website plaatsen. Mocht je een open sollicitatie willen sturen, dan kan je jouw motivatie en je cv sturen naar:

Centerrr Hoofdkantoor
t.a.v. Personeelszaken
Dorpsstraat 31B
7218 AB Almen

Of mail deze naar info@centerrr.nl

Wanneer wij jouw sollicitatie hebben ontvangen sturen wij jou binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Binnen 2 weken worden de eerste gesprekken gepland. Wanneer je niet wordt uitgenodigd voor een gesprek ontvang je een afwijzing per e-mail.

Na het voeren van gesprekken worden er gesprekken gepland voor een tweede ronde. Als je deze positief doorloopt vragen wij je een dag mee te lopen zodat je een beeld krijgt van je werkzaamheden en zien wij gelijk of je binnen het team past.

Na de meeloop dag wordt er met je gesproken over hoe je de dag hebt ervaren, wij geven in dit gesprek ook aan hoe onze ervaring met jou is. Daarna worden er afspraken gemaakt over het vervolg van de procedure.

Wanneer je niet wordt aangenomen streven wij er naar om binnen 5 werkdagen je hier een terugkoppeling over te geven.

BOL en BBL plekken:

Centerrr is een erkend leerbedrijf, wij zijn S-BB gecertificeerd!
Dit betekend dat wij de mogelijkheid hebben om BOL en BBL plekken aan te bieden.

Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan je motivatie en cv naar:

Centerrr Hoofdkantoor
t.a.v. Personeelszaken
Dorpsstraat 31B
7218 AB Almen

Of mail deze naar info@centerrr.nl