centerrr_supermarkt_vullen

Advies Sociaal Ondernemerschap
Veel zorginstellingen hebben een eigen werkplaats, bijvoorbeeld voor houtbewerking. De hier vervaardigde producten worden vaak verkocht in een bijbehorend winkeltje. Zo zien steeds meer zorginstellingen zich geconfronteerd met een bedrijfsactiviteit waar zij minder affiniteit mee hebben. Het raakvlak van zorg en ondernemerschap is precies het domein waarin Centerrr uitgesproken expertise heeft. We kunnen u adviseren over de commerciële activiteiten die u ontplooit en de haalbaarheid onderzoeken van initiatieven die u overweegt.

 

Advies en begeleiding AWBZ-instellingen
AWBZ-instellingen die voor hun cliënten een leerwerkomgeving willen creëren, staan we bij vanaf de oriëntatiefase. Veelal wil men wel de nodige activiteiten ontplooien, maar zelf geen ondernemingsrisico lopen. Samen bekijken we de verschillende kansen die er zijn.

Ook dorpsbelangen die de mogelijkheid van een eigen buurtsuper willen onderzoeken, kunnen we helpen bij een haalbaarheidsonderzoek om te kijken hoe realistisch de plannen zijn. Indien de vooruitzichten gunstig zijn, stappen we mogelijkerwijs zelf als partner in.