Centerrr is gespecialiseerd in arbeidsparticipatie; het (terug) brengen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en het begeleiden naar een betaalde baan. Daarnaast is het bieden van maatschappelijke participatie; het ‘laten meedoen’ van mensen waarvoor een baan in de reguliere maatschappij niet is weggelegd een bijkomend voordeel van een Centerrr in uw gemeente.

 

Doelgroepen re-integratie
Bijstandsgerechtigden < 5 jaar zonder baan. Deelnemers uit zowel categorie ‘Kansrijk’ (kandidaten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, snel bemiddelbaar) als categorie ‘Perspectiefrijk’ (kandidaten die met de nodige begeleiding perspectief hebben op een betaalde baan op midden lange termijn).

 

Bijstandsgerechtigden > 5 jaar zonder baan. Deelnemers uit de categorie ‘Perspectiefrijk’ (Kandidaten die met de nodige begeleiding perspectief hebben op een betaalde baan op midden lange termijn) en deelnemers uit de categorie ‘Van Waarde’. Deelnemers voor wie betaald werk niet reëel blijkt maar wel zinvolle maatschappelijke activiteiten kunnen verrichten
(o.a. vrijwilligerswerk waardoor maatschappelijke participatie ontstaat). Dit laatste eventueel via het Centerrr project ‘Buurtmeester’.

Nieuwe Nederlanders. Het bijbrengen van structuur, werknemers vaardigheden en verbeteren van de Nederlandse taal. Waarbij voor de categorie ‘Kansrijk’ en ‘Perspectiefrijk’ door goede begeleiding als einddoel wordt ingezet; het vinden van een passende baan. Voor de categorie ‘Van Waarde’ wordt het einddoel maatschappelijke participatie, eventueel via het Centerrr project ‘Buurtmeester’.

 

Nuggers. In vroeg stadium werken aan terugkeer op de arbeidsmarkt. Zodra de kandidaat er klaar voor is begeleiden bij het zoeken naar een passende baan en ondersteunen in de sollicitatieprocedure zodat een bijstandsuitkering voorkomen kan worden.