De kracht van samenwerking
Samenwerking is de sleutel om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. We zijn een no-nonsense organisatie van aanpakken. Daar waar iedereen wil, vallen beperkingen weg.

 

Ketenpartners
Centerrr werkt nauw samen met zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, leveranciers en onderwijsinstellingen.

 

Zorginstellingen
Zorginstellingen kunnen hun cliënten in een van onze supermarkten aan een zinvolle dagbestedingplaats helpen. In overleg kunnen we ook samen een supermarkt opzetten, helpen bij de ontwikkeling van een soortgelijk initiatief of hen een commerciële activiteit juist uit handen nemen.

Gemeenten
Gemeenten vinden in ons een partner voor AWBZ- en WMO-gerelateerde diensten. We bieden niet alleen dagbestedingsplaatsen aan mensen met een beperking, ook mensen met een uitkering vinden via een leerwerkplek bij Centerrr de weg terug naar de arbeidsmarkt. Elke uitkeringsgerechtigde die uitstroomt, levert de gemeente een substantiële besparing op. Daarbij is een lokale supermarkt een manier om de leefbaarheid te waarborgen.

 

Woningcorporaties
Ook woningcorporaties zijn gebaat bij een supermarkt in een kleine kern. Een buurtsuper betekent een enorme impuls voor het plaatselijke voorzieningenniveau en vergroot de aantrekkingskracht van de woningvoorraad aanzienlijk.

 

Leveranciers
Nu onze supermarktketen een bepaalde omvang bereikt, kunnen we op landelijk niveau aantrekkelijke afspraken maken met leveranciers. Daarnaast streven alle afzonderlijke winkels naar een breed assortiment lokale producten van ambachtelijke kwaliteit.

 

Speciaal onderwijs
Ouders van schoolgaande kinderen met een beperking hebben vaak geen idee wat er in de toekomst allemaal op hen afkomt. Wij kunnen helpen bij de onafhankelijke aanvraag van een indicatie en jongeren ook een stageplek aanbieden. Zo kunnen ze in een beschermde omgeving kennismaken met de supermarktwereld. Bij succes kunnen zij later met een PGB of AWBZ-indicatie bij ons aan de slag of doorstromen naar een andere dagbestedingsplaats.